Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX Коронавирус КОВИД - 19

Адаптер за дестилация - SIMAX 8173

SIMAX - 8173

 NS     l (mm)
14/23   113
29/32   132

Адаптер с един шлиф - SIMAX 8133

SIMA - 8133

 NS      d (mm)    l (mm)
14/23      8               5
19/26      8               5
24/29      8             10
29/32      8             10
45/40     12            10

Адаптер с шлиф - SIMAX 8127

SIMAX - 8127

 NS        NS1     d(mm)    l(mm)
12/21 -  14/23       13           56
14/23 -  19/26       17           64
14/23 -  24/29       22           67
14/23 -  29/32       26           70
19/26 -  29/32       26           78
24/29 -  29/32       26           81
24/29 -  45/40       40           96
29/32 -  60/46       53          110
29/32 -  45/40       40           98
29/32 -  71/51       60          125
45/40 -  71/51       62          133     
 

Банка ВУЛФОВА двугърлена

SIMAX - 2032

Обем(мл)     d(mm)   h (mm)   NS1     NS2
500                  95          145       19/26   19/26
1000              110          180       24/29   19/26
2000              135          225       29/32   19/26
5000              180          316       45/40   24/29
10000            225          380       50/42   29/32
15000            260          420       50/42   29/32
 

Банка ВУЛФОВА с NS кран

SIMAX 2038

Обем(мл)     d(mm)   h (mm)   NS1     NS2
500                  95          145       19/26   19/26
1000              110          180       24/29   19/26
2000              135          225       29/32   19/26
5000              180          316       45/40   24/29
10000            225          380       50/42   29/32
15000            260          420       50/42   29/32
20000            295          460       50/42   29/32

Банка ВУЛФОВА тригърлена

SIMAX - 2030

Обем(мл)     d(mm)   h (mm)   NS1     NS2

500                  95          145       19/26   19/26
1000              110          180       24/29   19/26
2000              135          225       29/32   19/26
5000              180          316       45/40   24/29
10000            225          380       50/42   29/32
15000            260          420       50/42   29/32

Банка градуирана DURAN на винт и винтова капачка, с проследим код

С обеми от 10, 25, 50, 100, 150, 250, 500, 750, 1000, 2000, 3500, 5000, 10000, 15000, 20000 и 25000 мл

Банка градуирана GL 45 боросиликатно стъкло с винтова капачка - тъмни

SIMAX - 2070H

Обем(ml)   GL   d(mm) h(mm) Опак.
50               32       46        91       10
100             45       56       105      10
250             45       70       145      10
500             45       86       151      10
1000           45      101      230      10
2000           45      136      265      10
3800           45      160      320        4
5000           45      181      336        6
10000         45      227      416        1
15000         45      268      453        1
20000         45      288      512        1
25000         45      315      556        1

Банките са изработени от боросиликатно стъкло, което издържа при температури над 500 С, а заедно с капачката са автоклавируеми до 145 С.
 
 

Банка градуирана GL 45 боросиликатно стъкло с винтова капачка и проследим код

SIMAX - 2070 M

Обем(ml)   GL   d(mm) h(mm) Опак.
50               32       46        91       10
100             45       56       105      10
250             45       70       145      10
500             45       86       151      10
1000           45      101      230      10
2000           45      136      265      10
3800           45      160      320        4
5000           45      181      336        6
10000         45      227      416        1
15000         45      268      453        1
20000         45      288      512        1
25000         45      315      556        1

Банките са изработени от боросиликатно стъкло, което издържа при температури над 500 С, а заедно с капачката са автоклавируеми до 145 С.

Банка градуирана на винт с тефлонова червена капачка, автоклавируема до 200 С

 SIMAX - 2070 R

Обем(ml)   GL   d(mm) h(mm) Опак
.
50               32       46        91       10
100             45       56       105      10
250             45       70       145      10
500             45       86       151      10
1000           45      101      230      10
2000           45      136      265      10
3800           45      160      320        4
5000           45      181      336        6
10000         45      227      416        1
15000         45      268      453        1
20000         45      288      512        1