Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX

Апарат на Келдал с 4 или с 6 гнезда

по запитване

Апарат на ОРСА за газов анализ

по заявка

Апарат на Парнас Вагнер - микро и макро модел

SIMAX Чехия

Апарат на Сокслет с хладник Алин

SIMAX - 8730

Апарат на Сокслет с хладник Димрот

Симакс, Чехия

Апарат на Сокслет с шест нагревателни гнезда

1160х190х310 мм

Банка GL 45 градуирана със странично рамо GL 18

1000 ml

Банка ВУЛФОВА двугърлена

SIMAX - 2032

Обем(мл)     d(mm)   h (mm)   NS1     NS2
500                  95          145       19/26   19/26
1000              110          180       24/29   19/26
2000              135          225       29/32   19/26
5000              180          316       45/40   24/29
10000            225          380       50/42   29/32
15000            260          420       50/42   29/32
 

Банка ВУЛФОВА с NS кран

SIMAX 2038

Обем(мл)     d(mm)   h (mm)   NS1     NS2
500                  95          145       19/26   19/26
1000              110          180       24/29   19/26
2000              135          225       29/32   19/26
5000              180          316       45/40   24/29
10000            225          380       50/42   29/32
15000            260          420       50/42   29/32
20000            295          460       50/42   29/32

Банка ВУЛФОВА тригърлена

SIMAX - 2030

Обем(мл)     d(mm)   h (mm)   NS1     NS2

500                  95          145       19/26   19/26
1000              110          180       24/29   19/26
2000              135          225       29/32   19/26
5000              180          316       45/40   24/29
10000            225          380       50/42   29/32
15000            260          420       50/42   29/32