Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX Коронавирус КОВИД - 19

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - ацетонитрил

500 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - дестилирана вода

250 мл, 500 мл и 1000 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - етанол

250 мл, 500 мл и 1000 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - изопропанол

500 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - ксилол

500 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - метанол

500 мл и 1000 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - петролеев етер

500 мл

Шишета пръскалки РРЕ с надписи - толуол

500 мл

Шкаф за съхранение на опасни реактиви

Lacont Германия - B80-3020

Шлифове - външни

SIMAX 8124

  NS    d (mm)   l (mm)
 5/13        8          120
 7/16      10          120
10/19     13          120
12/21     16          120
14/23     18          120
19/26     22          150
24/29     28          150
29/32     34          150
34/35     40          150
40/38     46          150
45/40     50          150
50/42     56          150
60/46     70          200
71/51     80          200
85/55     90          200
100/60  110         200