Везна АНАЛИТИЧНА до 210 г - с точност 0.0001, с ДКД сертификат

Везна АНАЛИТИЧНА до 210 г - с точност 0.0001, с ДКД сертификат

Керн ADB 200-4