Ванички за отпепитиране от PS

Ванички за отпепитиране от PS

Делталаб М-200 - 150 мл
Делталаб М-210 - 150 мл гама-стерилна
Делталаб М-203 - 25 мл