Тампони в епруветки с течна транспортна среда - ВИРУС

Тампони в епруветки с течна транспортна среда - ВИРУС

  Код     Обем         Описание           Опак.(бр)
304291   1 мл       със стандартен            80
                            флокиран тампон 
304297   1 мл       с назофарингеален    100
                            флокиран тампон
304295   3 мл       с назофарингеален    100
                            флокиран тампон

Особено подходящи за събиране и транспортиране на микробиологични проби, съдържащи вируси. Чрез включването на антибиотици, които възпрепятстват растежа на бактериите и гъбите, тe гарантират надеждността на пробата. Сетът поддържа инфекциозността на вирусите до 96 часа, както при стайна температура (20-25 ° C), така и при температура на охлаждане (4-8 ° C), следвайки стандартната методология CLSI, M40-A2 *.
Предназначена е за клетъчно култивиране и е съвместима с техниките за молекулярна диагностика чрез количествена PCR.
Опаковка - единично стерилна
Стерилизирано чрез радиация.