Пипета ФОЛ с една марка, предпазно балонче, кл.AS

Пипета ФОЛ с една марка, предпазно балонче, кл.AS

SIMAX - 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 15мл, 20 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл