Контейнери от PS с винтова капачка за проби с лъжичка - 60 мл

Контейнери от PS с винтова капачка за проби с лъжичка - 60 мл

Deltalab 309552

Стандартен цвят на капачката: червен.
Размери:А: 39,3 мм; В: 44,2 мм; С: 66,0 мм.
Максимален обем: 63 ml. Препоръчителен обем: 50 ml.