Хронометри настолни лабораторни

Хронометри настолни лабораторни

Assistent - 1979

Спесификация:
Скала: 0-60 s, 0-60 min.
Вътрешна скала: 0 - 100 / 100 min.
Диаметър: 110 mm