Хронометър за две времена със сигнал и памет функция

Хронометър за две времена със сигнал и памет функция

Amarell E 920640