Епруветки за аеробни и анаеробни клетъчни култури от PS с винтова капачка, стерилни

Епруветки за аеробни и анаеробни клетъчни култури от PS с винтова капачка, стерилни

Делталаб - 300808

Размери 17 х 100 мм, 14 мл, оп. 125 бр