Бутилка за вземане на дълбочинни проби (метална, защ. от експлозии) - 1 лит, по DIN EN 58

Бутилка за вземане на дълбочинни проби (метална, защ. от експлозии) - 1 лит, по DIN EN 58

Бюркле, кат. № 5365-3