Банка GL 45 градуирана със странично рамо GL 18

Банка GL 45 градуирана със странично рамо GL 18

1000 ml