Апарат на Сокслет с шест нагревателни гнезда

Апарат на Сокслет с шест нагревателни гнезда

1160х190х310 мм